Szakemberek támogatása

Az egyesület célja, hogy együttműködjön az állami, társadalmi, és kiemelten a fogyatékosügyi, a szociális, az egészségügyi, az oktatási szervekkel, személyekkel, valamint minden – az együttműködést vállaló – civil szervezettel, intézménnyel, személlyel, akik a látássérült személyek re/habilitációja érdekében dolgoznak. A megújulás jegyében egyesületünk tagjai közé várja a látássérült személyek habilitációjához/elemi rehabilitációjához kapcsolódó szakmák képviselőit is, nyit a látássérült személyek és hozzátartozóik felé, ezáltal szélesebb körű tevékenységet kíván folytatni. Közvetett célcsoportunk a különböző életkorú látássérült személyek és hozzátartozóik, valamint a látássérült személyekkel foglalkozó társszakmák képviselői (pl. szociális munkások, pszichológusok, integrációban tanuló látássérült diákok pedagógusai, egészségügyi szakemberek, háziorvosok, szemészek stb.) További célunk a látássérült személyek rehabilitációját érintő kérdésekben szakmai támogatás, szaktanácsadás nyújtása, a rehabilitáció területein - mindennapos tevékenységek oktatása, tájékozódás és közlekedés tanítása, funkcionális látástréning, alternatív írás-olvasás rendszerek, informatika - fellelhető külföldi és magyar újdonságok terjesztése, jó gyakorlatok, kutatási eredmények, új eszközökkel kapcsolatos információk megosztása. Fontosnak tartjuk a folyamatos önképzést, a továbbképzéseken való részvételt, valamint a szakemberek, a látássérült személyek és hozzátartozóik közötti kapcsolattartást és az információk hatékony áramoltatását is.

Látássérült személyek és hozzátartozóik segítése

Az információkhoz való hozzáférést különböző Adatbázisok létrehozásával és folyamatos bővítésével segítjük. Ezekben a látássérült személyekkel foglalkozó szervezeteket és személyeket gyűjtjük össze országos szinten. Nemcsak a közvetlen rehabilitációval és érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek, intézmények megjelenítése a célunk, hanem olyan társaságok, csoportok bemutatása is, melyek a különféle szabadidős, sport- és művészeti tevékenységek végzéséhez nyújtanak lehetőséget, segítséget a látássérült személyek számára. A különböző pályázati lehetőségek egy helyen való ismertetése elősegíti a könnyebb keresést, tájékozódást a különböző lehetőségek között.