ICEVI szervezetének bemutatása

Látássérült Emberek Oktatásának Nemzetközi Tanácsának (ICEVI – International Council for Education of People with Visual Impairment) küldetése a befogadó, méltányos és minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása minden látássérült személy számára.

Az ICEVI szervezeti felépítése a Végrehajtó Bizottságból és a vezérigazgatóból, valamint hét regionális bizottságból áll, amelyek alrégiókat és nemzeti bizottságokat tartalmaznak. A globális és regionális szintű tagság magában foglalja a nem kormányzati szervezeteket, oktatókat, adminisztrátorokat, szülőket és másokat, akik a látássérült és vaksággal élő gyermekek és fiatalok oktatását támogatják.

Az ICEVI konzultatív státusszal rendelkezik az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában. Az ICEVI az UNICEF fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó bizottságának alapító tagja, és szorosan együttműködünk az UNESCO-val, a Világbankkal és az Egészségügyi Világszervezettel. Az ICEVI szorosan együttműködik az oktatással foglalkozó nemzeti és civil szervezetekkel, valamint a szülők és a fogyatékos személyek szervezeteivel.

Az ICEVI szervezeti struktúrái elősegítik az információk és a technikai szakértelem megosztását globális és helyi szinten. Regionális szinten a hét regionális bizottság saját nemzeti cselekvési terveket dolgoz ki a globális stratégia végrehajtására, összhangban az azonosított nemzeti és közösségi igényekkel és prioritásokkal.

Az ICEVI honlapján (http://icevi.org) tájékozódhatunk a szervezet sokrétű munkásságáról, a szervezésében megrendezésre kerülő aktuális eseményekről, a látássérült személyeket támogató szakemberek pedig számos, nemzetközi tapasztalatokat felölelő publikációhoz, szakirodalmi forráshoz férhetnek hozzá.

Az 1. ICEVI-Europe Rehabilitációs Konferencia megrendezésére egyesületünk szervezésében, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az FSZK támogatásában Budapesten került sor, 2019. május 31. – június 1. között Az önállóság növelése minden korosztályban címmel. A konferencián 16 ország látássérült személyek rehabilitációjával foglalkozó szakemberének nyílt alkalma szakmai tudásmegosztásra és -tapasztalatcserére. A konferencia előadásainak elektronikus anyagai egyesületünk honlapján angol és magyar nyelven egyaránt elérhetővé válnak az akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében.

Felhasznált forrás: http://icevi.org